مخابرات چابهار که این روزها هیچ کاری برای بهتر شدن اوضاع اینترنت چابهار نمی کند، باعث شده است جاده سی کیلومتری دمبدف به صفرزهی که در مسیر جاده چابهار ایرانشهر قرار دارد، محیط امنی برای سارقان راهزن باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ این را روستاییانی که در این مسیر قرار دارند به ما گفتند، برای متوجه شدن اصل ماجرا ما تصمیم گرفتیم با اهالی روستای لاتیدان که هیچوقت از آنتن و اینترنت بهره مند نبوده اند، صحبت کنیم.

آنها می گفتند جاده شان این روزها سارقانی ناشناش و به احتمال زیاد غیر بومی را به خود می بیند که وقتی افرادی در جاده گیرشان می افتند به دلیل عدم وجود آنتن و اینترنت، هیچ کاری از دستشان بر نیاید و به این ترتیب باید مال شان را بدهند بلکه بتوانند جان شان را سالم ببرند.

البته این تنها دردسر چنین جاده ای نیست، در این مسیر خطرناک که هیچ پایگاه امدادی و پاسگاه انتظامی ندارد، اگر یک اتفاق برای خودرویتان بیفتد، باید ساعت ها منتظر بمانید بلکه کسی در این مسیر برسد و کمک تان کند در حالی که بیشتر خودروها در این مسیر از این جاده برای گذر به مقصدی دور استفاده می کنند و به سختی برای کمک به خودروهای در راه مانده می ایستند.

امید می رود مخابرات چابهار تکانی به خود بدهد و در دنیای امروز که دنیای ارتباطات نام دارد، کاری برای مردم انجام دهد، چرا که دنیای ارتباطات یعنی دنیایی که همه چیزش با اینترنت انجام می شود و قرار نیست مثل قدیم الایام با الاغ و قاطر کارمان را راه بیندازیم.

 

خبرنگار: حنیفه دهقانی