بر اثر فعالیت سامانه مونسون در ارتفاعات جنوب استان رودخانه کاجو برای دوازدهمین بار طغیان کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ سیلاب های مکرر رودخانه کاجو موجب شده تا بیش از 17هزار روستانشین حاشیه این رودخانه هیچگونه راه دسترسی به مرکز شهرستان نداشته باشند.

علاوه بر قطع ارتباط 23 روستای بالا دست  این رودخانه، راه دسترسی 10روستای پایین دست نیز در دهستان حمیری بخش ساربوک قطع شده است.

 

 

امان الله عزیزی