ناپایداری آنتن و اینترنت در بخش‌ تلنگ شهرستان قصرقند مردم را عاصی کرده است؛ در عصر حاضر بدون اینترنت حتی نمی‌توان خرید کرد، چون اکثر خریدها از طریق آنتن همراه انجام می‌شود و وقتی اینترنت نباشد ارتباط مردم کامل قطع می‌شود؛ در این گزارش ویدیویی مصائب و مشکلات مردم تلنگ را به تصویر می کشیم، با ما همراه باشید.

 

 

  خبرنگار: وسیم هوت