بارش های مونسون در استان حجم عظیمی از آب را روانه ی‌ رودخانه ی‌ بمپور کرد، اما با وجود سد بمپور که‌ یکی از‌ قدیمی‌ترین سد های کشور است، به دلیل عدم لایروبی راهی جازموریان می شود و کشاورزان بمپوری سالهاست که از این نعمت خدادادی بی نصیب هستند.

 

 

خبرنگار:ابراهیم ستاوند