یکی از مهمترین روش‌های درمان جهت استقلال و بهبود کیفیت زندگی معلولین مراجعه زود هنگام به کاردرمانی می باشد و نیازمند توجه جدی به این کار است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ در حال حاضر ۶ هزار معلول در بلوچستان شناسايي شده است که نیازمند کاردرمانی ،گفتاردرمانی ارتپدفنی و حمایت هایی برای بهبود ارائه خدمات درمانی به این قشر از جامعه می باشد.

در ۶ شهرستان جنوبی بلوچستان از جمله سرباز، راسک، دشتیاری، کنارک، زرآباد و چابهار تنها یک مرکز کاردرمانی در شهر چابهار به ۶ هزار نفر از معلولین خدمات ارائه می کند که از نظر محیطی و مکانی پاسخگوی جمعیت نیست و نیازمند توجه بیشتر مسئولین را دارد.

فاصله زیاد بین شهرها و نبود فضای مناسب مهمترین دغدغه خانواده هایی است که از شهرهای همجوار برای کار درمانی می آیند که متحمل پرداخت هزینه گزافی برای این کار می شوند که از توان یک خانواده بی بضاعت خارج است.

 

 

خبرنگار:منصور کریمدادی