پروژه های آبرسانی به بلوچستان یکی پس از دیگری در حال کلنگ زنی هستند و به گفته مدیر آبفای استان ما تا آخر دولت سیزدهم شاهد آبرسانی به کل بلوچستان هستیم اما تا چه حد داشتن شبکه آبرسانی برای مردم بلوچستان امیدوار کننده است؟ با ما همراه باشید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ این روزها شاهد افتتاح و کلنگ زنی های جدیدی برای آبرسانی به روستاهای بلوچستان هستیم تا شاخص 72 درصدی آبرسانی این استان به 100 درصد برسد.

البته این قولی است که دولت سیزدهم به مردم بلوچستان داده است اما مسائل دیگری هم در این میان هستند که باید دولت به آنها نگاه ویژه ای داشته باشد چرا که باید در نظر داشت آبرسانی صرفاً داشتن شبکه نیست.

در واقع تلاش های مجموعه آبفا در حوزه آبرسانی مشهود و راه 40 ساله ای است که باید در گذشته پیموده می شد و حالا قرار است تا پایان عمر دولت سیزدهم آبرسانی به بلوچستان کامل شود.

با این همه دولت باید به مسئله کمبود آب و خشکی بلوچستان نیز نگاه ویژه ای داشته باشید، در این گزارش ویدئویی همراه ما باشید.

 

خبرنگار: حنیفه دهقانی