طی مراسمی با حضور مسوولین شهرستان زرآباد و معتمدین از عدنان مطوری، غیورمرد آبادانی که در پیدا کردن پیکر پاک یاسین نهنگی  نقش مهمی داشت، تجلیل به عمل آمد.

 

 

محمد هوتی پور