دهمین روز از ناپدید شدن یاسین می گذرد و جستجوهای مردمی هنوز ادامه دارد؛ در گفتگویی که خبرنگار میارجل با خیرمحمد نهنگی، پدر یاسین نوجوان غرق شده داشته وی از جزئیات حادثه می گوید و معتقد است که پسرش بذر همدلی را در بلوچستان کاشت.

 

 

محمد هوتی پور