مدیر کانون زنان بلوچ چابهار در برابر دوربین میارجل به بیان دغدغه های خود و عملکردش طی سالهای حضورش در این کانون گفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ این روزها زنان بلوچ زیادی هستند که شاهد پیشرفت آنها در بطن جامعه هستیم و کانون زنان بلوچ نیز نهادی است که بنا بر گفته مدیر اجرایی اش هدفش ارتقاء زنانی است که از پیشرفت و توسعه جا مانده اند.

مهرانگیز امیرزهی مدیر اجرایی کانون زنان بلوچ چابهار به خبرنگار میارجل گفت: از زمان آمدنم به حاشیه شهر و مناطق محروم شهر رفتیم و با زنان بلوچ صحبت زیادی کردیم تا بتوانیم آنها را نیز به غافله زنان دیگر بلوچ برسانیم که هر روز شاهد پیشرفت شان هستیم.

همچنین امیرزهی از دغدغه هایش برای بانوان توضیح داد که حاصل این گفت و گو تقدیم تان می شود.

 

خبرنگار: حنیفه دهقانی