با توجه به نزدیکی عید قربان و خطر شیوع بیماری تب کریمه کنگو خبرنگار میارجل در این رابطه گفتگویی با دکتر الهه نارویی، سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان ایرانشهر داشته است.

 

گزارش از صالحه دادکانی