طی اقدامی تحسین‌برانگیز ورزشکاران ایرانشهر به یاری پاکبانان شهر شتافتند و با شعار شهر ما خانه ما به ترویج فرهنگ نظافت و طراوت سیمای شهرپرداختند؛ سکینه نارویی فعال اجتماعی در توسعه و پیشرفت یک شهر، مشارکت مردم در نظافت شهر و رعایت فرهنگ شهرنشینی را موثر دانست.

 

اسرا ناصری