انجمن آسیب شناسی اجمتاعی مهرافروز مکران به مناسبت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر اقدام به برگزاری دورهمی خانواده در محل پارک بوستان شهرستان ایرانشهر کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ انجمن آسیب شناسی اجتماعی مهرافروز مکران که با رویکرد خانواده و توسعۀ خانواده شکل گرفته، به مناسبت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر اقدام به برگزاری دورهمی خانواده در محل پارک بوستان شهرستان ایرانشهر کرده است.
دکتر صادق ستوان مدیرعامل این انجمن در گفتگو با خبرنگار میارجل در مورد ورود و حضور قدرتمند خانواده‌ها در جامعه گفت: ورود قدرتمند یک خانواده نیازمند این است که بسترهای لازم برای فعالیت های اجتماعی شکل بگیرد؛ یکی از نمونه های شکل گیری خانواده ها در بحث جامعه پذیری برگزاری نشست ها و دورهمی های خانوادگیست.

 

گزارش از صالحه دادکانی