معضل صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت استان این روزها به اوج خود رسیده و داد مردم استان را درآورده است، در این راستا استاندار از جایگاه‌های سوخت جنوب استان به صورت میدانی بازدید به عمل آورد و جهت از بین بردن این معضل قول‌هایی داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ استاندار سیستان و بلوچستان در بازدید از روند نحوه توزیع سوخت از جمله بنزین به جایگاه های سوخت شهرهای ساحلی بلوچستان رفت تا از نزدیک شاهد این ماجرا باشد.
وی در حاشیه بازدید در بین خبرنگاران اظهار داشت: وضعیت در حال حاضر در بعضی از جایگاه های سوخت مطلوب نیست و باید در این زمینه اقداماتی انجام شود.  به‌زودی در زاهدان احداث ۴ جایگاه جدید سوخت آغاز می شود و همچنین جایگاه هوران را در چابهار راه اندازی کردیم و تا پایان مرداد ماه جایگاه مادر در شهر چابهار نیز به جایگاه توزیع اضافه خواهند شد، امیدواریم شاهد صف های طویل بنزین نباشیم.

حسین مدرس خیابانی گفت: با عاملانی که باعث و بانی صف های طویل بنزین هستند و موجب سلب  آرامش و آسایش شهروندان می شوند به شدت برخورد می شود و چنانچه خودرویی به غیر از کارت سوخت خود همراه داشته باشد، کارت سوخت باطل خواهد شد.

 

خبرنگار:منصور کریمدادی