کشاورزان روستای دسک بخش بنت با حَشر و مدد که میراثی ماندگار از قوم بلوچ است، اقدام به کاشت برنج کردند؛ این کشاورزان برای پیشبرد بهتر کارهای کشاورزی هر ساله با تعاون و همکاری یکدیگر امورات کشاورزی خود را انجام می‌دهند؛ در این بین کشاورزان این روستا از مسئولان جهاد کشاورزی مطالباتی جهت تامین آب مورد نیاز کشاورزی داشتند.

 


خبرنگار: امید درزاده