شهروندان شهر زاهدان از اوضاع نامناسب آسفالت خیابان‌ها، نبود پارک مناسب، عدم مدیریت ترافیک و فقدان خدمات شهری از مسئولان زاهدان بسیار گلایه‌مند هستند؛ این بار لنز دوربین میارجل به سمت مرکز استان محروم و فاقد امکانات اولیه قرار گرفته تا از درد و رنج مردم گزارشی ویدیویی تهیه کند، با ما همراه باشید.

 

گزارش از عیسی سهوئی