این بار خبرنگار میارجل به شهرستان مهرستان قدم نهاده و از ظرفیت‌های توسعه‌ای و گردشگری این منطقه که معروف به دیار نخل و آفتاب است، گزارشی تهیه کرده که از دیدگان شما مخاطبان می‌گذرد، با ما همراه باشید.

 

خبرنگار: عبیدالله رئیسی زاده