اولین مجتمع گردشگری در کنار آب شرب در استان در کنار سد ماشکید شهرستان مهرستان ساخته شده است، این مجتمع برای بهره وری بیشتر و بهتر نیازمند توجه بیشتر مسئولان است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛  خبرنگار میارجل به شهرستان مهرستان سفر کرده و از سد ماشکید سدی که اولین مجوز مجتمع گردشگری در کنار آب شرب در سطح استان را گرفته، گزارشی تهیه کرده است.
سلحشور دهانی در گفتگو با میارجل گفت: می توان از ۴ پتانسیل شیلات، آبیاری کشاورزی، تامین آب شرب روستا و شهر های اطراف و گردشگری استفاده کرد.
وی افزود: ماشکید نیازمند نگاه خاص مسئولین است.

 

خبرنگار: عبیدالله رئیسی زاده