اکثر شهرهای بلوچستان درگیر صف های طویل بنزین هستند، به‌طوری که یک شهروند برای دریافت 20 لیتر بنزین باید 2 ساعت در صف جایگاه سوخت منتظر بماند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ سال‌هاست مردم اکثر شهرهای بلوچستان درگیر معضلی هستند که ناچارند ساعت ها در صف جایگاه های سوخت منتظر بمانند، اما تا حالا کسی نتوانسته این قصه پر غصه شهروندان بلوچستان را برای همیشه حل کند.
در روزهای اخیر هم این صف ها طویل و طویل تر شده و داد شهروندان را در آورده است، به راستی چاره کار چیست؟

 

خبرنگار:منصور کریمدادی