در بلوچستان افراد زیادی بی‌شناسنامه وجود دارد که متاسفانه آمار دقیقی از سوی مراجع دولتی اعلام نمی شود، از میان این آمار نامعلوم بخش تلنگ شهرستان قصرقند یکی از مناطق بلوچستان است که بی‌هویت های زیادی را در خود جای داده است؛ اگر به روستاهای این بخش قدم بنهیم با افراد بی‌شناسنامۀ زیادی مواجه می شویم که آدم از جزو ایران بودن بلوچستان شک می‌کند.

 

  خبرنگار: وسیم هوت