الهام بمپوری، دهیار و فعال اجتماعی در میزگرد بررسی معضلات هوتگ‌ها در بلوچستان که به میزبانی میارجل برگزار شد؛ گفت: علاوه بر هوتگ‌ها که قربانی شدن کودکان خبر داغ این روزهای بلوچستان شده است، تمساح های رها شده از سد پیشین به رودخانه‌های دشتیاری نیز کودکان زیادی را طعمه مرگ کرده است.