به مناسبت روز جهانی اهدای خون، موسسه آموزش سفر با دوچرخه نور بلوچستان به همراه دیگر موسسات و گروه ها طی راه اندازی پویش اهدای خون، اهدای زندگی با رکاب زنی از محل پارک بوستان تا سازمان انتقال خون شهرستان ایرانشهر مردم را به اهدای خون دعوت کردند.

 

گزارش از صالحه دادکانی