روستای شهریری از توابع بخش مرکزی شهرستان نیکشهر دارای جمعیتی بالغ بر 800 نفر است؛ عدم آنتن دهی، نبود زمین ورزشی مناسب و خانه بهداشت و دیگر مشکلاتی که مردم این روستا برای حل آنها مطالبات و پیگیری هایی از ادارات مربوطه داشته اند، اما کسی پاسخگو نبوده است.

 


خبرنگار: امید درزاده