خبرنگار میارجل بین شاعران انجمن ادبی گلتاک در ایرانشهر حاضر شده و گزارشی ویدیویی از این محفل ادبی تهیه کرده است؛ با ما همراه باشید.

 

محمدیاسین جلال‌زهی