میارجل به سراغ یک کارشناس و محقق بلوچ به نام عبدالباسط بهرامی رفته است که در زمینه انتقال آب عمان یا به قول خودش دریای مکران تحقیقات زیادی انجام داده است، با ما همراه باشید از اما و اگرهایی که این طرح دارد بیشتر مطلع شوید.

 

خبرنگار: حنیفه دهقانی