در این ویدئو نماینده چابهار معین الدین سعیدی در صحن علنی مجلس واکنش خود را نسبت به ماجرای بی حرمتی فیلم ساخت ایران 3 به لباس زنان بلوچ ابراز داشته است.