اکبر رئیسی فعال اجتماعی بلوچ درباره انتخاب عجیب شبکه خانگی برای معرفی لباس بلوچی یادداشت زیر را منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ اکبر رئیسی نوشته است:

"باده با محتسبِ شهر ننوشی زنهار
بخورد باده‌ات و سنگ به جام اندازد"
این قول حافظ حکایت ما و مرکز است، از سیاست گرفته تا اقتصاد و حالا فرهنگ. یک عمر جامه سفید مردانه بلوچی را کرده بودند لباس قاچاقچی تا هم در گیشه سود کنند و در هم در سیاست، یعنی مرکز هر بلایی سر اینجا آورد افکار عمومی‌اش همراهی کنند.
حالا که به برکت پا گرفتن نرم‌نرمک صنعت گردشگری و تبادلات فرهنگی و با هزار دوز و کلک دیگر این کلیشه خانمان‌برانداز در حال زدوده شدن است و چشم‌ افکار عمومی تازه بخصوص بعد از سیل نودوهشت به سمت ابعاد درست ماجرا یعنی فقر و تبعیض عامدانه و در عین حال جاذبه‌ها و فرصت‌های طبیعی و فرهنگی این حوالی باز شده است، باز هم می‌بینیم ناگهان امثال "ماه کامل" بانو آبیار  را علم می‌کنند و حالا هم مثل آنچه در این برش ویدئویی از یک فیلم در فیلیمو می‌بینید لباس سوزندوزی زنانه بلوچی را ابزار ترانزیت مواد مخدر به ترکیه معرفی می‌کنند و با انتخاب قاب و زاویه دید دوربین که القا کننده حقارت باشد، سنگ تمام می‌گذارند در تخریب این هنر و بازار نوپای جهانی‌اش.
کلیت فیلم را ندیده‌ام و قضاوتی نمی‌کنم و حتی همین برش را حداقل پنج شش نفر بزرگوار پی در پی برایم فرستادند که درباره‌اش مطلبی بنویسم و هربار سعی داشتم نادیده بگیرم. لذا مبنای این تحلیل را نباید احساسات یا برخاسته از تئوری توطئه قلمداد کرد.
دلیل چنین ابتکارعمل مسموم و مخربی بی‌شعوری باشد و فرصت‌طلبی عامدانه یا بی‌سوادی و سهل‌انگاری، این ویدئو را یک پدیده و بلکه فاجعه فرهنگی نوظهور باید دانست و  از همه اعضا سازنده فیلم و دستگاه‌های نظارتی باید خواست که پاسخ‌گو باشند قبل از آن که از پدیده به رویه تبدیل شود. هرکه را میشناسید منشن کنید.