میارجل این بار به سراغ نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی رفته است تا از او درباره عملکردش تا به کنون برای مردم حوزه انتخابیه اش بپرسد، همچنین در ادامه از او درباره آینده سراوان و اینکه چه برنامه هایی برای این حوزه انتخابیه دارد پرسیده ایم، در این گزارش همراه ما باشید.

 

خبرنگار: حنیفه دهقانی