زبیده آزادی در روستای کجانی از دهستان چاهان بخش مرکزی نیکشهر زندگی می کند و این هنرمند دهه ۷۰ و ۸۰ غرق در انواع مشکلات زندگی اش را می گذراند.

 

خبرنگار: محمد بلوچی