زمزمه حرفهای دل درپایان سال وقتی تابلویی مقابل چشم ماست "عقب گرد ممنوع"

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل ؛ نجوای دعای پایان سال از زبان خبرنگار میارجل
خدايا ممنون براى تمام خنده ها و اشک های امسالم
خدايا ممنون از اينکه يادم دادى بیشتر از همیشه  خودم باشم…

و خدايا قسم به تمام شکوفه هاى اين بهار…
آرزو مى کنم خنده هایى امسال از ته دل
گريه هايی از سر شوق…
آرامشى به قشنگى رنگين کمان دانايى
بينايى و مَنِشى به وُسعت هر دو جهان…
و خدايا خدايا هرگز نگويم دستم بگير
عمري است گرفته ای، رهايش مکن!…
خدايا من قدرت آن را ندارم تا قلب آنانی که دوستشان دارم را شاد کنم
از تو مي خواهم در اين روز ها
مشکلاتشان را آسان، دعاهايشان را مستجاب و دلشان را شاد گردانی

 

اسرا ناصری