نبود فضای ورزشی درمنطقه بزرگترین مشکل و معضل روستای «سررود بخش بنت نیکشهر» است.

به گزراس پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ از سال 96 زیرسازی فضای ورزشی روستا سررود انجام شده ولی تا به امروز این مکان رها شده و پروژه ادامه پیدا نکرده و قول مسئولین برای انجام پروژه زمین چمن مصنوعی عملی نشده، حالا مسئولین محلی از مشکلات و نبود امکانات می‌گویند.

شهروند خبرنگار: محمد بلوچی