منازل ساخته شده سیل 98روستای جوهانی ازتوابع منطقه سرگوست بخش بنت هنوز دربلاتکلیفی است و نیمه کاره رها شده وکسی پاسخ گو نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ مردم می‌گویند حتی حضور بخشدار و فرماندارهیچ نتیجه ای نداشته ولی این بار از رسانه‌ها میخواهیم صدای ما را به مسولین برسانند تا ما روستا را بدلیل مشکلات ترک نکنیم و در شهرهای بزرگ حاشیه نشین نشویم.