مردم با مشکلات متعدد تا رسیدن به یک سیلندر گاز طی می کنن نارضایتی برای مردم با توجه به عدم نظارت درتوزیع سلندرهای گاز.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ آنجایی که در طی یک سال اخیر مردم در شهرستان ایرانشهر و روستا های اطراف آن به صورت جدی دچار کمبود کپسول های گاز شده اند خبرنگار میارجل در این زمینه بایکی ازعاملین که نمایندگی پخش توزیع کپسول گاز در سطح دهستان ابتر واقع در بیست کیلومتری ایرانشهر را دارد  وارد گفت و گو شد.