فرماندار شهرستان کنارک : اقلام ارسالی برای تمام مناطق سیل زده بلوچستان بوده و صاحبان منازلی که در سیل اخیر دچار آسیب دیدگی شدند به ستاد بازسازی مراجعه کنند.