هنرمندان بلوچ دورهم جمع شدندتا بانوای موسیقی بلوچی روح خسته را درمان کنن ما میهمان این جمع با صفا هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ رحیم بخش بلوچ از قیچک نوازان نامی شهرستان دشتیاری است که  در مورد موسیقی درمانی و گواتی دمالی می گوید: سروز یا قیچک برای موسیقی درمانی با همراه سروز می تواند تسکین دهنده باشد.گواتی دمالی یا موسیقی درمانی نوعی ساز است که به گفته خیلی از مردم کسانی که حالشان از نظر روحی مناسب نباشد  در این مدت که موسیقی اجرا شود برای تسکین دادن حالشان خیلی مفید است.وی افزود: گواتی دمالی بستگی به شخص دارد که برخی ها با شنیدن ساز به وجد می آیند.رحیم بخش در پایان گفت: موسیقی درمانی از قدیم الایام بوده که چندین مدل ساز است که نوازنده قیچک را با چهار تار تنظیم می کند و تنبورگ را باسه تار و ریتم باید جوری باشد که با صدای خواننده همراهی کند و شخصی که تقاضای موسیقی درمانی میکند وقتی این سازهارا می شنود به وجد می آید و این نواها تسکین دهنده است که مراحل طولانی دارد اولین شعر با قلندر شروع می شود.

محمد ندیم هاشم زهی