قمست دوم برنامه در جریان بلوچستان به بررسی و تحلیل پروژه خط آهن چابهار-زاهدان که چندی پیش منتشر کردیم اختصاص داشت، در بخشی از این قسمت فعالان منطقه دغدغه‌ها و ملاحظات خود را درباره این پروژه با ما در میان گذاشتند.......