مروج کتاب و کتابخوانی روستای رمین که تنها چهره بین المللی ایرانی در زمینه ترویج کتاب خوانی است، می گوید: من کمترین زمان بیکاری را در طول روز دارم و هر وقت که از کار به خانه باز می گردم، به کتابخانه می روم و آنجا با کودکان ساعت ها کتابخوانی می کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میار جل؛ عبدالحکیم بهار تنها چهره ترویج کتابخوانی ایران است که در سطح بین المللی چند باری مطرح شده است و با این حال تا به امروز هیچ روایت ویدئویی از او و زندگی اش گرفته نشده است. بنا بر این خبرنگار میار جل در کتابخانه ای در چابهار، با او قرار گذاشته است تا از حال و هوای این روزهای او و از زندگی جذاب او که باعث شده است تا حد بین المللی مطرح شود، گزارشی بگیرد.او در این گزارش از روزهایی که صیاد بود و روی قایق کتاب می خواند گفت تا امروز که چندین مروج روستایی دیگر را در سطح بلوچستان برای ترویج کتابخوانی آموزش داده است.

 

حنیفه دهقانی