صفحه اینستاگرام رضا گمشادزهی(رضا بلوچ) " reza_baloch_13 " این ویدئو را به اشتراک گذاشت.