پروانه جنگی‌زهی بانوی فعال و هنرمند بلوچ، در نشست هم‌ اندیشی بانوان فعال بلوچ که به میزبانی میار جل برگزار شد؛ گفت: زنان بلوچ بسیار توانمند هستند و من از این حیث به آنان افتخار می کنم.