یک فعال اجتماعی می‌گوید: فقر در همه ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن مهم‌ترین و اصلی‌ترین نقطه ضعف و چالش بلوچستان است و متاسفانه برای جبران آن از ظرفیت‌های بی‌بدیل منطقه استفاده نمی‌شود.

پایگاه اطلاع‌رسانی میارجل در ادامه بولتن خود برای معرفی افراد شاخص، نخبگان، معتمدان محلی و فعال فرهنگی و اقتصادی بلوچستان گفت‌وگویی با عبدالحمید آسماندره فعال اجتماعی شهرستان جاسک ترتیب داده است.

لطفا خودتان را معرفی کنید و در صورت تمایل سوابق فرهنگی، اجتماعی و علمی خود را بیان کنید؟  

اینجانب عبدالحمید آسماندره از بخش لیردف شهرستان جاسک دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و معاون دبیرستان رسول اعظم است.

مهم‌ترین ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها فرهنگی و اجتماعی بلوچستان را چه می‌دانید؟ در این باره توضیح بدهید.

وجود دریای مکران یا عمان و چابهار که بعنوان شهر چهار بهار معروف است و دارای مناطق بکر چه از لحاظ فرهنگی و چه از نظر گردشگری است که کمتر معرفی شده است. در حوزه فرهنگی مهمان‌نوازیی و میارجلی قوم بلوچ زبانزد عام و خاص است؛ سران طوایف، علما و تحصیل کردگان دانشگاهی ظرفیت خوبی در حوزه اجتماعی دارند.

مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی بلوچستان در حال حاضر چیست و چه باید کرد؟

بنظر بنده ریشه و بانی و اساس تمامی مشکلات فقر است و فقر است و فقر است...چه در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی و چه در حوزه آسیب‌های فرهنگی باید در فقر جستجو کرد.

 راهکارهای اجتماعی و فرهنگی برای رسیدن به جایگاه واقعی قوم بلوچ در کشور چیست؟

از بیکاری و عدم اشتغال و سو تغذیه گرفته تا سرقت و شرارت هایی که در بلوچستان رخ می‌دهد عامل اصلی‌شان را باید در فقر بدانیم؛ راهکارش هم خیلی ساده است و آن برطرف کردن فقر و ایجاد اشتغال و کار آفرینی از سوی دولتمردان است؛ اگر امروز میزان تحصیل کرده‌گان ما چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی پایین است برمیگردد به فقر . و اگر امروز برخی از تعصبات نادرست در جامعه بلوچستان سایه انداخته باز باید عامل آن را در فقر جستجو کرد پس نتیجه میگیریم تا زمانی که فقر در این منطقه و جامعه رخت نبندد پرداختن به مسائل دیگر بی‌فایده است. در این مهم به نظرم رسانه می‌تواند بلندگوی خوبی باشد که با شناساندن ظرفیت‌های بلوچستان و رفع فقر کمک کند.

مهم‌ترین وظیفه نخبگان بلوچ را در شرایط فعلی فرهنگی و اجتماعی بلوچستان چه می‌دانید؟

اندک نخبه‌ای که در جامعه بلوچستان موجود است، همین اندک نخبه هم می توانند  مسائل و مشکلات حوزه اجتماعی  و فرهنگی را شناسایی و اولویت‌بندی کنند و نقش مطالبه‌گری خود را بیشتر فعال کنند؛ تا خود مردم بلوچستان نخواهند هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد اما لازم است در کنار نخبگان رسانه هم به کمک‌شان بیاید.

نقش فعالیت رسانه‌ای برای کمک و پیشرفت بلوچستان را چه می‌دانید؟

نقش رسانه در این امر مهم برای همه‌مان بدیهی است؛ رسانه باید ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فرهنگی و هنری بلوچستان را به دیگر نقاط و قومیت و مناطق معرفی کند تا  در این حوزه  علاوه بر دولت، بخش  خصوصی و سرمایه گذاران وارد عمل شوند.

در پایان اگر توصیه و یا اینکه نکته خاصی دارید بفرمایید؟

کار رسانه‌ای باید بیش از پیش صورت گیرد  هر چقدر کار شود بنظر بنده باز هم کم است.متشکرم از شما و میارجل.