صفحه اینستاگرامی bozorgzadeabdolsalam این ویدئو را به اشتراک گذاشته است.