شاهکاری دیگر از صمد بهرنگی توسط محمد بلوچ پهره ایی ترجمه و رونمایی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ کتاب الدوزء گراگان شاهکاری دیگر از صمد بهرنگی توسط محمد بلوچ پهره‌ای ترجمه و به مناسبت هفته کتاب با حضور مسئولین شهرستان ایرانشهر و جمعی از شاعران و نویسندگان بلوچ رونمایی شد. در ابتدای مراسم، کتاب شاهزادگک اثری دیگر از محمد بلوچ و کتاب میر زنگی و میر جنگی اثر عابد آسکانی توسط اساتید زبان بلوچی همچون دکتر ایران نژاد و دکتر محمودزهی و فرماندار شهرستان ایرانشهر که خود نیز دستی بر قلم دارد مورد نقد و بررسی قرار گرفت. اکثر حاضرین در این جلسه پربار ادبی صاحب اثر بودند و دستی بر قلم داشتند و آثارشان معرفی شد. در ادامه مراسم دکتر محمودزهی، در مورد اصول و قواعد ترجمه و اهمیت آن سخن گفتند و در پایان کتاب الدوزء گراگان توسط مسئولین شهرستان و اساتید زبان بلوچی رونمایی شد.