ساحل زیبای شهر بندری کنارک با دست های کوچک نونهالان و نوجوانان این شهر در کنار مسئولان از زباله پاکسازی شد.