نشست هم‌اندیشی بانوان فعال بلوچ در میار جل برگزار شد؛ گذری بر این نشست را می‌بینید و مفصل‌ صحبت‌های مهمان هم به زودی روی خروجی میار جل قرار می‌گیرد.