اسامی که در متن آمده است جمعی از کنشگران بلوچستان هستند که نسبت به تقسیم استان واکنش خود را با انتشار بیانیه ای ابراز داشته اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میار جل؛ در پی اظهار نظر یکی از نمایندگان استان و طرح چندباره مسأله تقسیم استان از سوی وی، موجی از اعتراض و اظهار نظر در محافل مختلف شکل گرفت. بر این اساس جمعی از فعالین و کنشگران سیاسی و اجتماعی از طیف های مختلف فکری بنابر احساس مسئولیت نسبت به ثبات و توسعه استان و شهروندان ساکن در آن تصمیم گرفتند با امضای این بیانیه ، به دغدغه های به حق شهروندان که در ادامه متن می آید تاکید نمایند:
۱-اگر چه در کلان کشور، رویکردها و سیاستهای نظام در راستای حصول منافع حداکثری جمعی است اما برخی از اندیشه ها، رویکردها، سیاستها و برنامه های رسمی و غیر رسمی یک سده اخیر در مواجهه با مناطق پیرامونی و اقوام کشور سبب بروز برخی عکس العمل ها، بدگمانی ها، تعمیق شکاف ها، به چالش کشیدن همزیستی مسالمت آمیز دریک منطقه زیست مشترک، بروز افراط گرایی و بنیادگرایی و بدبینی نسیت به هرگونه طرحی از سوی دولت شده است. که در علل بروز این آسیب ها می توان به: «فخر فروشی های جمعی که هویت ملی ایرانیان را صرفا" بر فرهنگ و اعتقادات بخشی از جمعیت ایران می بینند»، «تاکید بر سیستان و برخی تعرضات به عناصر فرهنگی، تاریخی و سرزمینی بلوچستان»، «حکمرانی مرکزگرا، نامتوازن و مبتنی برایدئولوژی مذهبی»و...اشاره داشت.


۲-تجربه تلخ تقسیم این خطه ، چه به صورت واگذاری به کشور نوظهور همسایه و چه به استانهای هم همجوار( خراسان، هرمزگان و کرمان) بخوبی نشان می دهد که هر کدام از بخشهای جدا شده فقیرتر، محروم تر ، بی صدا تر و دارای ناچیزترین حضور و نفوذ در مراکز تصمیم گیری کشور با استان متبوع خویش هستند و این تقسیمات به «غریبه گی»، «دور ماندگی » و« استحاله هویتی » مناطق جدا شده انجامیده است و اکنون با تجربه بدست آمده دیگر نمی توان موافق تقسیمی دیگر بود.


۳-مشابه طرح تقسیم بلوچستان، متاسفانه در سالهای اخیر سعی وافری شده است تا با تبلیغ و جا انداختن نام مکران، نام و هویت تاریخی بلوچستان کمرنگ شده و به محاق رود. گفته های صریح یکی از نمایندگان موافق طرح مبنی بر حذف نام بلوچستان و در عین حفظ نام سیستان نشان از همراستایی این طرح با سایر طرحهایی است که در لفافه توسعه، قصد حذف نام بلوچستان را دارند.


۴- یکی دیگر از دلایل مخالفت اظهار نظرهای همراه با سوء گیری و جانبدارانه برخی از شخصیتهای سیاسی موافق تقسیم استان است که با جعل، تحریف و دستبرد در تاریخ، عناصر فرهنگی و هویتی و تقسیم بندی های زبانی سرزمین بلوچستان در صدد برنامه ریزی برای تقسیم استان هستند که به بدگمانی ها دامن زده و زمینه مخالفت را در سطح نخبگان و واکنشهای احساسی در سطح عموم را فراهم آورده است که نتیجه طرح چنین سخنانی، گسست بیشتر بین حاکمیت و اقوام است.


۵- یکی از استدلالهای موافقان تقسیم استان،رسیدن به توسعه یافتگی هرچه سریعتر است. امضاء کنندگان این بیانیه معتقدند که دلایل و تجربه های فراوان در داخل و خارج از کشور وجود دارد که این استدلال را نقض می کند و اصولا معتقدند که توسعه ارتباط عمیقی با فرهنگ، آموزش، تقویت زیرساختهای استان، توسعه ظرفیتهای انسانی،توسعه ظرفیتهای مدنی و بخش خصوصی، حکمرانی مطلوب و تمرکز زدایی در سطح ملی و دادن اختیارات به استانها و... دارد و الزاما" تقسیم و کوچکتر شدن واحدهای سیاسی تا بر بستری از بنیانهای پیشران توسعه قرار نگیرد به توسعه یافتگی ختم نمی شود.


۶- باور داریم که هر گونه گزاره و امر توسعه ای در استان بر بستری از اعتماد و همبستگی های همدلانه شکل می گیرد.در شرایطی که بدبینی ها و سوظن های تاریخی وجود دارد و برخی از سیاستها و برنامه های رسمی و غیر رسمی نظیر:طرح توسعه سواحل مکران، اسکان جمعیت در پهنه سواحل مکران ، مساله حضور سرمایه گذاران خارجی، مسأله چگونگی بهره برداری از منابع استان و... طی سالیان اخیر بر این بدبینی ها و سو تفسیرها افزوده است. طرح مسأله تقسیم استان در استانی با تنوع قومی و مذهبی به خلق شکافها و تضادهای بی پایان جدید می انجامد.


بنابر آنچه در بندهای این بیانیه آمده است امضا کنندگان ضمن مخالفت با مساله تقسیم استان سیستان و بلوچستان معتقدند:
-بجای مساله تقسیم استان همه ظرفیتهای استان بکار بیفتد تا زمینه استقرار ادارات کل، توسعه ظرفیت راههای استان، توسعه ظرفیتهای اینترنت، جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، مساله مهم آب ودهها مساله و چالش بزرگ دیگر در حوزه های اقتصادی و فرهنگی رفع شود.
-آنچه به باور امضاء کنندگان این بیانیه برای کشور مفید و سازنده است، نگاه توسعه‌ مدار بر مبنای حقوق شهروندی احاد ملت فارغ از مرزبندی‌های عقیدتی، سیاسی و جغرافیایی برای رسیدن به اهداف و منافع مشترک کلان کشور است.
لذا چنین طرحی یا هر طرح مشابه با هر شکل و عنوانی که خارج از مفاهیم، اصول و قواعد توسعه‌گرایانه و به شکلی مرموز و غیرشفاف و توسط افرادی با نگرشی افراطی و با تعصب آشکار علیه قوم بلوچ دنبال شود نمی‌تواند با نظر مثبت و رضایت قلبی این قوم همراه باشد.
-همه ارکان حاکمیت، جامعه مدنی، اندیشه ورزان و خرد ورزان کشور و استان که به توسعه، رفاه و همزیستی مسالمت آمیز در این پیکره سرزمینی می اندیشند می خواهیم که با پذیرفتن واقعیت‌ها و احترام به تفاوت‌ها و تکثر، گفتمانی وحدت بخش، ثبات ساز و توسعه مدار و همه جانبه را بسازند و تقویت کنند تا زمینه جولان جاعلان تاریخ و افراط گرایان دراین پهنه تاریخی بسته شود.
جمعی از فعالین و کنشگران سیاسی استان سیستان و بلوچستان که اسامی آنها به شرح ذیل می آید:
1- عظیم شه بخش
2-پیرمحمد ملازھی
3- داد کریم باشندہ
4- یاسر کرد
5- یونس پاکزاد
6- سارا خوشخوی
7- عبداللہ آسکانی
8- امان اللہ تمندہ رو
9- عبدالوھاب ایران نژاد
10- اکبر ریسی
11- سعیده خاشی
12 محمد صدیق ابرو فراخ
13- ابوبکر نرماشیری
14-عبدالروف ایراندوست
15-مصطفی دانشور
16-محمد انور پناہ
17-یاسین بر فروشان
18-بھادر نادری
19-مھرداد برنایون
20-عبدالکریم رئیسی
21-محمد حسین بزرگزادہ
22- فرامرز بزرگزادہ
23- جمشید حسین زھی
24- منوچھر پرنیان
25- خالد بارانزھی
26-مجیب الرحمن صالحی
27- ناصر ریگی
28- نظر محمد کدخدایی
29-عبدالقادربلیدئی
30- محمود سربازی
31- اسحق رمشکی
32- سعید سعیدی
33- مولابخش امیری
34- محمود کاوه سرجو
35- عبدالسلام بلوچ زادہ
36- منوچھر بارکزھی
37- محمد حسین رئیسی (میران)
38- ناصر بلیدئی
39- نور محمد نادری
40- نصیر بارکزھی
41- رحمت اللہ صالحی
42- پرویز سارانی
43- ادھم آشیان
44- حمید اللہ بارکزھی
45- حبیب اللہ ملک
46-محسن مرئی
47- محمد امین ملک زادہ
48- انس آرامش
49- آیلین میر مرادزھی
50- مرتضی سنجرانی
51- جلیل بارکزھی
52- عبدالقادر براھویی
53- عبدالرحمن جھاندیدہ
54- حوا نارویی
55- محمد علم دادور
56-غلام محمد اله دادی
57محمود دانشور
58 عبدالسلام بزرگ زاده