موفقیت دانیال جلوه های دیگر از حکمرانی را هم در سطح کشور نشان داد. سالها یکی از مهمترین خواسته های مناطق پیرامونی از جمله شهروندان استان ما ابن بود که در مراکز مهم سیاستگذاری و اجرایی کشور حضور داشته باشند تا از قبل این حضور بتوانند در میان نگاه‌های مرکز گرا و بعضاً انحصار گونه مناطق قدرتمند کشور، شرایط استان را لحاظ کنند

پایگاه اطلاع رسانی میارجل، یاسر کرد: وقتی که می خواستم در مورد تاریخ سازی دانیال شه بخش بوکسور جوان سیستان و بلوچستانی در مسابقات جهانی بوکس صربستان بنویسم که  توانست برای اولین بار، ایران را به یک مدال در مسابقات جهانی بوکس برساند، ناخود آگاه تیتر فوق انتخاب شد. در واقع دانیال جدا از تاریخ سازی و اولین بودن ، یک تنه همزمان بر تاریخ پر از فراز و فرود و توسعه نیافتگی منطقه سیستان و بلوچستان و هم بر جغرافیای محرومیت سرشار از استعدادهای ناب؛ غلبه کند و جلوه ای از استعدادهای منطقه را نشان دهد که در صورت در تامین عوامل مختلف سخت افزاری و نرم افزاری در ورزش می تواند بارها و در میادین مختلف تکرار شود.

موفقیت دانیال جلوه های دیگر از حکمرانی را هم در سطح کشور نشان داد. سالها یکی از مهمترین خواسته های مناطق پیرامونی از جمله شهروندان استان ما  ابن بود که در مراکز مهم سیاستگذاری و  اجرایی کشور حضور داشته باشند تا از قبل این حضور بتوانند در میان نگاه‌های مرکز گرا و بعضاً انحصار گونه  مناطق قدرتمند کشور، شرایط استان را لحاظ کنند و از قبل فشار و لابی های مرسوم سیاسی، آمایش سرزمین و عدالت توزیعی در امکانات را برای گرفتن سهم استان پیگیری کنند.  در واقع اگر  منصفانه بخواهیم قضاوت کنیم بخش مهمی از موفقیت دانیال محصول «حضور مدیریت این استانی» در مدیریت عالی بوکس کشور و پشتیبانی و اعتماد به نفس حاصله از این امر است.

در انتها، در زمان نگارش این یادداشت با یکی از دوستان بوکسور گپ می زدم ، وی یاد  می کرد از قهرمانان بوکسی که با وجود استعدادهای سرشار بدلیل عدم پشتیبانی به بیراهه کشیده شدند و همچنین یاد می کرد از پیشکسوتانی که سالها بی هیچ ادعا و حتی عایدی قابل اعتنایی در رینگهای بوکس زحمت کشیدند و محصولشان شد فرزندان باعث افتخار و غروری مانند دانیال...


ضمن تبریک این موفقیت به دانیال عزیز، خانواده ورزش کشور ، مدیریت ورزش و رشته بوکس کشور و استان  و مردم کشورمان علی الخصوص شهروندان سیستان و بلوچستان  ، امیدوارم که شاهد تکرار این  موفقیت ها در میادین مختلف باشیم.