ترویج فرهنگ کتابخوانی و اهدای کتاب در مناطق محروم و آسیب پذیر نقش شایانی در اعتلای فرهنگی و اجتماعی ساکنان آن منطقه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار سرویس فضای مجازی پایگاه خبری میارجل، کتابخوانی همواره یک از دغدغه‌های فرهنگ دوستان در تمام نقاط جهان بوده و هست، اهمیت مطالعه برکسی پوشیده نیست، یکی از مهم‌ترین فایده‌های مطالعه این است که در موضوع آموزش و شناخت فرهنگ‌ها و علوم مختلف، وسیله اصلی ارتباط میان آن‌ها به شمار می‌رود و موجب افزایش دامنه کلمات فرد و رشد شخصیتی او می‌شود.

همچنین مطالعه توانایی کسب مهارت آموزش خود محور را به فرد می‌بخشد. این مهارت یکی از ضرورت‌های حیات انسان به شمار می‌رود به گونه‌ای که بدون آن همراهی با پیشرفت‌های علمی میسر نخواهد بود. مطالعه وسیله‌ای است برای گسترش دامنه فهم و استعدادهای انسان. اهمیت مطالعه اهمیت بحثی با عنوان ترویج کتابخوانی را بی شک تحکیم می‌کند، امری که در جهان با تشویق از طریق جوایز جهانی و تدبیر و حمایت به جدیت دنبال می‌شود.

اهدای کتاب نیز حرکتی زیبا و با ارزش است، در این اقدام شاهدیم بسیاری از کتاب ها که در قفسه ها در منازل و کتابخانه ها به دلیل خوانده شدن جا خوش کرده اند، رها شده و برای آگاهی بخشی به دیگران در اختیار آنها قرار می گیرد که غذایی مناسب برای روح هموطنان به شمار می رود و چه نیکوست که این اقدام در مناطق محروم بیشتر شود و کتاب های بیشتری به قشر آسیب پذیر جامعه برسد.

در همین زمینه یکی از فعالان بلوچ در حساب توییتر خود از راه اندازی یک کتابخانه محلی به صورت داوطلبانه در روستای وشنام دری بخش مرکزی در 25 کیلومتری چابهار خبر داد.