لطیف درزاده دبیر جشنواره مادر در قصرقند، از برگزاری این جشنواره و مسابقه بین دختران و زنان قصرقندی به مناسبت افتتاح زمین چمن ورزشی مصادف با هفته تربیت بدنی در روستای هیت این شهرستان، خبر داد،