خبرنگار میار جل به بخش آشار شهرستان مهرستان رفته و در مراسم صلح و سازش دو طایفه این بخش شرکت کرده و از میهمانان مراسم درباره سنت صلح و دوستی در بلوچستان پرسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ خبرنگار میارجل به بخش اشار شهرستان مهرستان برای تهیه گزارش رفته و از آداب و رسوم صلح پرسیده که صلح یکی از آداب و رسوم مردم بلوچستان است که چارچوب خاص خودش را دارد. 

به گفته بومیان منطقه، وقتی کسی جنگ یا قتلی مرتکب می شود به سران طوایف و معتمدین می‌گوید من خطا کردم زهم و کفن برمیدارد باهماهنگی سران طایفه به خانه مقتول می‌روند و معذرت خواهی می کنند و اگر خانواده مقتول قبول کند صلح و سازش می‌کنند و برای ثمره صلح و اتحاد خانواده مقتول برای اثبات و صلح به خانه قاتل می روند و برادری خودشون را ثابت می‌کنند و جنگ را برای همیشه خاتمه می دهند که این صلح در سه مرحله طبق آداب و رسوم بلوچی برگزار می‌شود و در نهایت دو طایفه برای همیشه صلح و سازش می‌کنند.

 

محمدندیم هاشم‌نیا