خلیل الله درخشان به دعوت میار جل در اولین نشست میار جلی‌ها با فعالین بلوچستان شرکت کرد و با تکیه‌بر تجربه‌اش پیشنهادات خوب، جذاب و میدانی برای توسعه بلوچستان به مدیران کارآمد و با کفایت داد.

یکی از اهداف راهبردی میار جل استفاده از ظرفیت نخبگان بلوچ و تریبون‌داری آن‌ها برای ارائه راهکارهای قابل انجام، عملی و آزمایش شده برای توسعه بلوچستان است، در همین راستا سلسله نشست‌های میار جلی‌ها با فعالین نخبه بلوچ را آغاز کردیم و در نشست اول خلیل الله درخشان مهمان ما بود.