خبرنگار میار جل در بخش تلنگ قصرقند به مسابقات جام فوتبال روستای شدیگ این بخش رفته و روایتی گرفته از رقابت‌های نفس‌گیر آن که از نظر می‌گذرد.

 

 

    وسیم هوت